Privacy verklaring

 

Hondenmassage “Anne”, gevestigd Eerdsebaan 50, 5482 VN te Schijndel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegeven zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Hondenmassage “Anne” heeft het beheer van deze website in eigen handen. 

De ingangsdatum van de geldigheid van de voorwaarden is 20-10-2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 

De laatste versie is altijd aanwezig op de website: www.hondenmassageanne.nl 

 

Verwerking van persoonsgegevens

Hondenmassage “Anne” verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

De gegevens die wij verwerken:

  • Voor- en Achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Gegevens van de hond(en) die u laat behandelen. 

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Hondenmassage “Anne” verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen

  • Voor uitvoering van de dienstverlening.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. 
  • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten of producten.
  • Afhandeling van de betaling.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Alle gegevens zijn nodig om te bewaren voor de belastingdienst en het uitvoeren van de diensten en worden 7 jaar bewaard, dit is een wettelijke verplichting. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Hondenmassage “Anne” verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies

Hondenmassage “Anne” maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand die bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hondenmassage “Anne” gebruikt de cookies met een puur technische functionaliteit. Dit om de functionaliteit van de pagina’s op de website te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hondenmassage “Anne” en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@hondenmassageanne.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. 

 

Beveiliging persoonsgegevens

Hondenmassage “Anne” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hondenmassageanne.nl

 

Contactgegevens

Hondenmassage “Anne”

Eerdsebaan 50

5482 VN Schijndel

06-21580685

info@hondenmassageanne.nl

www.hondenmassageanne.nl

KVK: 71279903